Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

 

Kérjük, hogy a Tájékoztatót olvassa el figyelmesen!  Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

SZERVEZETRE VONATOKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adatkezelő neve Mobile Solution kft.
Adatkezelő címe 1037 Budapest, Bécsi út 85.
Adatkezelő elérhetőségei http://mobilesolution.hu,
info@mobilmegoldas.hu

 

 

 

Adatvédelmi Tisztviselő Tóth Péter
Adatkezelő elérhetőségei info@mobilmegoldas.hu

KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP ESETÉN

Érintett által önkéntesen megadott adatok alapján

 

Személyes adatok Cél Jogalap Az adatkezelés időtartama
név, e-mail cím, üzenet szövege és tárgya Kapcsolatfelvétel, érdeklődés Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig1

1 Hozzájárulását a fent megadott elérhetőségeinken bármikor visszavonhatja.

CAPTCHA

Az oldalunk védelme érdekében reCAPTCHA szolgáltatást használunk, amely személyes adatokat is gyűjthet (jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontja), erre vonatkozóan bővebb tájékoztatást a Google adatkezelési tájékoztatója és a felhasználási feltételei adnak.

AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk Önt, hogy automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

Honlapon kezelt egyéb személyes adatok esetén a honlap üzemeltetésévél és karbantartásával foglalkozó munkatársak jogosultak.

TÁJÉKOZTATÓ A COOKIE-K (SÜTIK) ALKALMAZÁSÁRÓL

MIT NEVEZÜNK „COOKIE” -NAK (SÜTIKNEK)

A süti (eredeti nevén „cookie”) egy olyan adatcsomag, amelyet az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak.

Egyes AutSoft által használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („szükséges sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

A SÜTIK CÉLJA

A sütik használatának célja, hogy a későbbiekben jobban testre szabhatók legyenek az oldalak, a látogató érdeklődésének és igényeinek megfelelően, ezáltal könnyebbé válik az oldalak használata. A sütik célja továbbá a jövőbeni felhasználói tevékenységek gyorsítása és a felhasználói élmény javítása az oldalak használata közben. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthető, hogy az emberek hogyan használják az oldalakat és így javítani lehet azok struktúráján és tartalmán. Ebből az információból nem lehet a természetes személyt azonosítani.

Kétféle süti használható az oldalakon, a munkamenet süti és az állandó süti. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken, amíg a látogató el nem hagyja a AutSoft weboldalát. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készüléken, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törlik őket.

A SÜTIK BEÁLLÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, A SÜTIK LETILTÁSA

A legtöbb böngésző engedélyezi a süti beállítások módosítását, melyeknek egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást.

 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, azok letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljeskörű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

TOVÁBBI RÉSZLETES INFORMÁCIÓK AZ ALÁBBI BÖNGÉSZŐK SÜTI BEÁLLÍTÁSAIRÓL

AZ ADATOK BIZTONSÁGA

Társaságunk mindent megtesz a személyes adatok védelme érdekében, s mi is elvárjuk Munkatársainktól, hogy a munkavégzéssel összefüggésben tudomásukra jutott információkat, személyes adatokat bizalmasan kezelje, azokat illetéktelen, ill. harmadik személyek tudomására ne hozza, s tegyen meg minden ehhez szükséges intézkedést. Amennyiben tudomására jut bármilyen olyan körülmény, amelyek a személyes adatok biztonságát veszélyeztetik, kérjük haladéktalanul jelezze felettesének/munkáltatójának.

 

Szervezetünk elkötelezett az adatbiztonság mellett, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük azokat az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket is – amelyek lehetővé teszik, hogy személyes adatai biztonságban legyenek (pld. vírusvédelem, tűzfal alkalmazása, belépési/adatkezelési jogosultságok szabályzása stb.). A jogosulatlan hozzáférés vagy közzététel megakadályozása érdekében a gyűjtött adatok védelméhez és biztosításához megfelelő fizikai, elektronikai és irányítási eljárásokat állítottunk fel.

INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet a Szervezettől arról, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • a Szervezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy kérheti, hogy a Szervezet módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Az érintett személy kérheti a Szervezettől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Szervezet abban az esetben utasítja el, ha a Szervezetet a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy kérheti, hogy a személyes adatait a Szervezet zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok tárolását.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Szervezet személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 

Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

 

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval, vagy a személyes adatok kezelésével, illetve jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.